Współpraca

Fundacja Praworządni.pl w celu realizacji projektu aktywizującego społeczeństwo obywatelskie UJAWNIJ.PL nawiązała współpracę z wieloma organizacjami pozarządowymi. Poprawne działania systemu konsultujemy z Radą Warszawy oraz Biurem Bezpieczeństwa Narodowego.

 

Patronaty Honorowe nad systemem UJAWNIJ.pl

I.    Wojewoda Świętokrzyski Pani Bożentyna Pałka – Koruba.

II.    Prezydent miasta Opole Pan Pan Ryszard Zembaczyśńki.

III.    Prezydent Miasta Kielce Pan Wojciech Lubawski.

IV.    Prezydent Miasta łódź Pani Hanna Zdanowska

V.    Burmistrz dzielnicy Bemowo Pan Jarosław Dąbrowski.

Wykaz instytucji popierających system UJAWNIJ.PL

I.    Marszałek Sejmu Pani Ewa Kopacz

II.    Minister Sprawiedliwości Pan Jarosław Gowin.

III.    Pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania Pani Agnieszka Kozłowska - Rajewicz.

IV.    Rzecznik Praw Obywatelskich Pani Profesor Irena Lipowicz.

V.    Wojewoda Kujawsko Pomorski Pani Ewa Mes

VI.    Wojewoda Województwa Pomorskiego - Pan Ryszard Stachurski

VII.    Wojewoda Województwa Wielkopolskiego Pan Piotr Florek.

VIII.    Pani Wojewoda Województwa Lubelskiego Pani Jolanta Szołno - Koguc.

IX.    Prezydent Miasta Gorzów Wielkopolski Pan Tadeusz Jędrzejczak

X.    Prezydent Miasta Gdańsk Pan Paweł Adamowicz

XI.    Prezydent Miasta Wrocław Pan Rafał Dutkiewicz.

XII.    Prezydent Miasta Poznań - Pan Ryszard Grobelny.

XIII.    Prezydent Miasta Lublin - Pan Krzysztof Żuk.

XIV.    Prezydent Miasta Kraków - Profesor Jacek Majchrowski.

XV.    Prezydent miasta Bydgoszcz - Pan Rafał Bruski.

XVI.    Burmistrz Dzielnicy Wola Pani Urszula Kierzkowska.

XVII.    Burmistrz Dzielnicy Mokotów Pan Bogdan Olesiński.

XVIII.    Burmistrz Dzielnicy Rembertów.

XIX.    Burmistrz Dzielnicy Śródmieście.

XX.    Burmistrz Dzielnicy Targówek.

XXI.    Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola.

XXII.    Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów.

XXIII.    Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów.

XXIV.    Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo.

XXV.    Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus.

XXVI.    Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe.

XXVII.    Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka.

XXVIII.    Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek.

XXIX.    Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota.

XXX.    Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ.

XXXI.    Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

XXXII.    Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Tarchomin.

XXXIII.    Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów.

XXXIV.    Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście.

XXXV.    Stowarzyszenie Niebieska Linia.

XXXVI.    Instytut Psychologii Zdrowia Niebieska Linia.

XXXVII.    Fundacja Porozumienie bez barier.

XXXVIII.    Centrum praw kobie

Organizacje pozarządowe:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie powstało w 1995 roku, jako placówka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na zlecenie wielu instytucji państwowych, samorządowych oraz zagranicznych.Placówka prowadzi m.in. infolinię dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie, stacjonarne poradnictwo prawne i psychologiczne oraz poradnię e-mail. „Niebieska Linia” realizuje liczne programy szkoleniowe o charakterze eksperckim, a także projekty edukacyjne i kampanie społeczne. Pod egidą Pogotowia „Niebieska Linia” ukazuje się jedyny w Polsce dwumiesięcznik poświęcony przemocy interpersonalnej.

Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.pl oraz www.pismo.niebieskalinia.pl.

 

 

UJAWNIJ.PL to serwis transparentny, bezpieczny i tworzony z pasją przez ludzi dla ludzi. Samo stworzenie koncepcji serwisu zajęło ponad rok gdyż jego materia jest delikatna, a zasady bezpieczeństwa priorytetowe. Jesteśmy po konsultacjach z wieloma instytucjami, które poprzez zgłaszanie uwag i wątpliwości przyczyniły się do stworzenia koncepcji, która na dzień dzisiejszy spełnia wszelkie standardy bezpieczeństwa i oczekiwania.